Logo Calipetre

Operațiuni portuare. Transporturi maritime și Logistică.

Operațiuni portuare. Transporturi maritime și Logistică.
Image by tawatchai07 on Freepik

Avem o experiență relevantă în aceste domenii foarte specializate. Operațiunile portuare implică unele probleme juridice sensibile, legate de contactul cu regimurile de drept public sau administrativ. În Dreptul maritim și în disputele legate de oricare dintre etapele transportului de mărfuri pe mare și fluvii, depozitare, încarcare/descărcare, remorcaj și pilotaj, abordaje, avarii aduse instalațiilor navei sau cheiului, pretenții de orice natură ale navei sau împotriva navei, formularea unor poziții juridice clare și documentate și structurarea cu maximă celeritate a unor soluții judiciare sau amiabile corecte sunt esențiale, date fiind valorile foarte mari și implicațiile operaționale și financiare ale unei dispute.

Experiența noastră. Domenii esențiale pentru noi.

Dezvoltarea
industrială și imobiliară

Am fost implicați în problemele juridice majore ale anilor 1990 și 2000: procesele de privatizare, procesele de restituire a proprietăților și de revendicări imobiliare.

Societăți.
Asocieri, Fuziuni și Achiziții.

Acordurile Acționarilor și Contractele de societate corect întocmite și implementarea unei bune guvernanțe corporatiste sunt premisele juridice esențiale pentru orice afacere.

Operațiuni portuare.
Transporturi maritime și Logistică.

Avem o experiență relevantă în aceste domenii foarte specializate. Operațiunile portuare implică unele probleme juridice sensibile, legate de contactul cu regimurile de drept public sau administrativ.

Industria
de petrol
și gaze.

Am asigurat și asigurăm în continuare consultanță juridică, dar și reprezentare pentru unii dintre cei mai mari actori
din această industrie de petrol și gaze.

Mediu
și Energii Regenerabile.

Dreptul mediului și constrângerile impuse de această legislație și de autoritățile publice se reflectă din ce în ce mai pregnant asupra tuturor activităților economice, nu doar asupra industriilor mari.