Calipetre si Asociatii

Societate civila de avocati

CALIPETRE ȘI ASOCIAȚII – Societate civilă de avocați

  • CALIPETRE ȘI ASOCIAȚII – Societate civilă de avocați a fost înființată în 2005 de către Ion Calipetre și Teodora Calipetre, prin uniunea cabinetelor individuale de avocatură. Am construit o societate de avocatură modernă. Înțelegem că serviciile noastre trebuie să aibă un caracter integrat, pentru a putea oferi clienților soluții globale și articulate pentru susținerea solidă și continuă a industriei și afacerilor lor, din perspectiva conformării, legalității și siguranței juridice.

  • Am dobândit în timp o experiență bogată și de succes în activitățile de consultanță și reprezentare în litigii din toate domeniile principale ale dreptului (drept civil și comercial, drept penal, drept administrativ, dreptul muncii), precum și în domenii dintre cele mai specializate și de excepție (drept comercial internațional, maritim, drept fiscal, drept corporativ, piețe de capital etc.)

  • Am preluat si ne folosim cu succes de experiența dobândită în practica avocaturii clasice, caracterizată preponderent de litigii, pentru dezvoltarea și asigurarea unor activități de consultanță permanentă specializată, o necesitate tot mai actuală, având în vedere contextul socio-economic și de business, caracterizat prin: instabilitate și impredictibilitate legislativă, inclusiv din perspectiva obligativității implementării dreptului comunitar european, neuniformitatea procedurilor și practicilor administrative și judiciare, complexitatea reglementărilor, necesitatea prevenirii și limitării consecințelor de ordin juridic și financiar ale potențialelor riscuri ale activității.

  • De peste 10 ani am dezvoltat și menținem o colaborare permanentă cu cel mai mare actor economic și corporativ din Dobrogea si al doilea cel mai mare operator si contributor fiscal al Romaniei din domeniul petrolier. În cadrul acestui proiect de lungă durată al societății noastre am avut și avem în continuare realizări și experiențe deosebite, contribuind activ și decisiv în domenii cum sunt: asigurarea unei bune guvernări corporative, implementarea de proceduri complexe de compliance, reglementarea raporturilor cu autoritățile administrației publice centrale (fiscale, de mediu, de piata de capital), managementul și controlul riscurilor de ordin juridic.

  • În paralel, acordăm consultanță şi reprezentăm şi actori economici medii, persoane juridice şi persoane fizice prezente în domeniile achiziţiilor şi dezvoltărilor imobiliare, de producţie şi servicii de diverse genuri (construcţii şi instalaţii, producţie publicitară, comerţ general şi specializat, intermedieri şi transporturi). Controlăm în permanență însă gradul de ocupare profesională, astfel încât calitatea, seriozitatea şi promptitudinea serviciilor noastre să primeze.