Logo Calipetre

Societăți. Asocieri, Fuziuni și Achiziții.

Societăți. Asocieri, Fuziuni și Achiziții.
Image by yanalya on Freepik

Acordurile Acționarilor și Contractele de societate corect întocmite și implementarea unei bune guvernanțe corporatiste sunt premisele juridice esențiale pentru orice afacere. Diferitele forme de asociere sau de colaborare între entități necesită o abordare juridică atentă, coerentă și multidisciplinară. Cesiunile de acțiuni, Fuziunile și Achizițiile, Transferurile și Restructurările de întreprinderi, de asemenea. Putem asigura activități complexe de due-dilligence, care implică în multe cazuri cunoștințe din toate domeniile dreptului. Putem propune structuri de tranzacții care să reflecte fidel intențiile comune ale părților și conținutul economic al înțelegerii și care să conducă la atingerea finalităților urmărite de către fiecare dintre părți.

Experiența noastră. Domenii esențiale pentru noi.

Dezvoltarea
industrială și imobiliară

Am fost implicați în problemele juridice majore ale anilor 1990 și 2000: procesele de privatizare, procesele de restituire a proprietăților și de revendicări imobiliare.

Societăți.
Asocieri, Fuziuni și Achiziții.

Acordurile Acționarilor și Contractele de societate corect întocmite și implementarea unei bune guvernanțe corporatiste sunt premisele juridice esențiale pentru orice afacere.

Operațiuni portuare.
Transporturi maritime și Logistică.

Avem o experiență relevantă în aceste domenii foarte specializate. Operațiunile portuare implică unele probleme juridice sensibile, legate de contactul cu regimurile de drept public sau administrativ.

Industria
de petrol
și gaze.

Am asigurat și asigurăm în continuare consultanță juridică, dar și reprezentare pentru unii dintre cei mai mari actori
din această industrie de petrol și gaze.

Mediu
și Energii Regenerabile.

Dreptul mediului și constrângerile impuse de această legislație și de autoritățile publice se reflectă din ce în ce mai pregnant asupra tuturor activităților economice, nu doar asupra industriilor mari.